TechBiM is het BIM standaardisatie initiatief voor technische installaties

De implementatie van BIM vereist een optimale samenwerking met andere partijen in de keten en resulteert in een kostenbesparing voor iedereen. De sleutel om tot een efficiënte samenwerking te komen is standaardisatie.