Onze missie

De missie van TechBiM is het mogelijk maken van samenwerking in de digitale (bouw)wereld. Op deze manier kunnen alle actoren er samen voor zorgen dat de digitale tweeling (het BIM Model) van de technische installatie van een gebouw zo efficiënt mogelijk wordt opgebouwd. Elke actor draagt zijn steentje bij.
Dat maakt dat de digital twin later ook gebruikt kan worden voor beslissingen inzake onderhoud en uitbating van het gebouw.