Join the Community – Gebruiker

De gebruikers is een verzamelnaam voor actoren die een digitale tweeling van een reëel gebouw creëren. Dat kan in eender welke fase van de levenscyclus zijn. Van ontwerp tot uitvoering, beheer en onderhoud, tot en met sloop of renovatie. Denk aan advies- & ingenieursbureaus, installatiebedrijven, algemene aannemers en facilitaire bedrijven.