Standaardisatie op 3 lagen

BIM is een ingrijpende vernieuwing van het bouwproces met de focus op samenwerking en openheid. De implementatie van BIM vereist een goede samenwerking binnen de eigen organisatie, met andere partijen in de keten en resulteert in een kostenbesparing door een efficiëntere werkvoorbereiding, calculatie en uitvoering.

Het toenemend gebruik van BIM door de verschillende actoren in het bouwproces maakt duidelijk dat er nood is aan standaardisatie.