Groen Licht Vlaanderen: LEDs Talk BIM

Het door Techlink, ORI, IFMA Belgium en de VCB geïnitieerde Standaardisatie-initiatief TechBiM (de gemeenschappelijke generieke objectenbibliotheek voor technische installaties) werd voorgesteld.

Praktische info

  • 22/06/2020
  • 14:30 – 16:00

  • Online sessie
  • verlichtingsadviseurs, studiebureaus, installatiebedrijven, overheden

Programma

Kader:

Omdat de meeste partijen een verschillende objectenbibliotheek (eigen of aangekocht op de markt) gebruikten, werd tot voor kort werd een 3D BIM-model van het studiebureau vaak terug omgezet naar vele 2D PDF-documenten en plannen waarmee het technisch installatiebedrijf dan aan de slag moest gaan om er een eigen BIM-model van te maken. Er was dus nood aan een gemeenschappelijke objectenbibliotheek van en voor alle BIM-gebruikers die te maken hebben met de technische installaties waardoor het overdragen van BIM-modellen tussen de BIM-gebruikers niet meer stuit op weerstand (o.a. eigendomsrecht) en waarbij het overgedragen model ook effectief bruikbaar zal zijn omdat alle BIM-gebruikers kosteloos dezelfde generieke objecten van en voor de sector gebruiken.