• Standaardisatie-initiatief door Techlink
  op BIM Content Level


  Ontdek gratis de Techbim Application Suite

Initiatief door:


Binnen het samenwerkingsverband:

Stichtende Sponsors:

Supporters:
Supporters – Fabrikanten:Supporters – Opleidingscentrum:


Supporters – opdrachtgevers, bouwheren, gedelegeerd bouwheren:

Onderhouden en uitbouwen van een “Gemeenschappelijke Generieke Parametrische Objecten Bibliotheek” van en voor de installatiesector. Voor Autodesk Revit en andere BIM Modelling platforms.

 • Als opdrachtgever staan wij zelf in voor het facilitair beheer van ± 180 gebouwen. Wij bouwen momenteel meestal Build&Design met voorlopig minimale BIM-eisen. Dit betekent wel dat we, zoals bij een klassieke aanbesteding, zelden met dezelfde combinatie van ontwerpers-aannemer-onderaannemers te maken hebben en de aangeleverde modellen zeer divers van opbouw zijn. Bij de start van een project worden wel afspraken gemaakt maar het is niet evident om die te realiseren door onder andere het gebruik van (Revit) objecten van zeer uiteenlopende origine. Dit noodzaakt ons om ofwel iedere keer een import- exportspecificatie te maken om de in het model aanwezige informatie met ons FMIS-systeem uitgewisseld te krijgen en/of we moeten het model gaan standaardiseren naar onze interne normen. Beide zijn tijdrovend en kostelijk en deels te vermijden door het gebruik van gestandaardiseerde content. Ik juich ieder standaardisatie initiatief toe op voorwaarde dat ze uiteindelijk leiden tot één standaard die op één of andere manier ook wettelijk afdwingbaar is.
  Provincie Limburg
  Willy Vanelderen - BIM Manager Facilitair Bedrijf

Indien u interesse heeft om meer informatie te bekomen met betrekking tot dit standaardisatie-initiatief, vul dan even onderstaande velden in met uw gegevens. U krijgt dan onmiddellijk toegang tot alle beschikbare documenten:

 • Begeleidend schrijven (1p)
 • Uitgebreide presentatie met voorbeeld-video’s (94p) (pdf en ppt formaat)
 • Samenvatting (1p)
 • Business Model Canvas (1p)
 • Roadmap (1p)
 • Intentieverklaring tot sponsoring (1p)

Bovendien wordt u verder op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen van dit initiatief.


Techbim VZW wenst deze informatie te gebruiken om het draagvlak voor dit initiatief te achterhalen

Ja, Techbim mag me hierover contacterenNee, Techbim mag me hierover niet contacteren